صفحه اصلی
صفحه اصلی
%31 روتر میکروتیک مدل RB941-2nd-tc HAP Lite
روتر میکروتیک مدل RB941-2nd-tc HAP Lite
%311,100,000 
760,000 تومان
%7 اکسس پوینت بی سیم میکروتیک مدل LHG 5
اکسس پوینت بی سیم میکروتیک مدل LHG 5
%71,930,000 
1,800,000 تومان
%5 روتر بی سیم AC750 تی پی-لینک مدل Archer C20 _V5
روتر بی سیم AC750 تی پی-لینک مدل Archer C20 _V5
%5695,000 
662,000 تومان
%5 روتر بی‌سیم 300Mbps تی پی-لینک مدل TL-WR840N
روتر بی‌سیم 300Mbps تی پی-لینک مدل TL-WR840N
%5463,000 
441,000 تومان
%5 روتر بی‌سیم N300 تندا مدل N301
روتر بی‌سیم N300 تندا مدل N301
%5364,000 
347,000 تومان
%5 روتر اکسس پوینت بی‌سیم دی-لینک مدل DAP-1360
روتر اکسس پوینت بی‌سیم دی-لینک مدل DAP-1360
%5827,000 
788,000 تومان
%5 روتر بی‌سیم 450Mbps تی پی-لینک مدل TL-WR940N
روتر بی‌سیم 450Mbps تی پی-لینک مدل TL-WR940N
%5717,000 
683,000 تومان
%5 روتر بی‌سیم مرکوسیس مدل MW301R
روتر بی‌سیم مرکوسیس مدل MW301R
%5317,000 
302,000 تومان
%5 روتر بی سیم تی پی-لینک مدل Archer C50 V4
روتر بی سیم تی پی-لینک مدل Archer C50 V4
%51,014,000 
966,000 تومان
%5 اکسس پوینت بی‌سیم و PoE دی-لینک مدل DAP-2360
اکسس پوینت بی‌سیم و PoE دی-لینک مدل DAP-2360
%52,470,000 
2,352,000 تومان
%10 مودم روتر 3G/4G دی-لینک مدل M920
مودم روتر 3G/4G دی-لینک مدل M920
%101,565,000 
1,415,000 تومان
%11 مودم روتر 4G LTE بی سیم N300 تی پی-لینک مدل TL-MR6400-ver-5
مودم روتر 4G LTE بی سیم N300 تی پی-لینک مدل TL-MR6400-ver-5
%111,900,000 
1,700,000 تومان
%17 مودم روتر بی سیم 4G LTE تی پی-لینک مدل Archer MR200/AC750_Ver- 5
مودم روتر بی سیم 4G LTE تی پی-لینک مدل Archer MR200/AC750_Ver- 5
%172,188,000 
1,810,000 تومان
%18 مودم 4G قابل حمل تی پی-لینک مدل M7200
مودم 4G قابل حمل تی پی-لینک مدل M7200
%181,400,000 
1,150,000 تومان
%8 روتر بی سیم 4G LTE تی پی لینک مدل Archer MR400/AC1200
روتر بی سیم 4G LTE تی پی لینک مدل Archer MR400/AC1200
%82,493,000 
2,300,000 تومان
%11 مودم 4G/LTE قابل حمل دی-لینک مدل DWR-930M
مودم 4G/LTE قابل حمل دی-لینک مدل DWR-930M
%111,239,000 
1,100,000 تومان
%5 مودم LTE USB زد تی ای مدل MF79U
مودم LTE USB زد تی ای مدل MF79U
%51,036,000 
987,000 تومان
%21 مودم 4.5G تی پی-لینک مدل Arecher Mr600
مودم 4.5G تی پی-لینک مدل Arecher Mr600
%214,355,000 
3,450,000 تومان
%5 مودم قابل حمل 4G هوآوی مدل E5577
مودم قابل حمل 4G هوآوی مدل E5577
%51,930,000 
1,838,000 تومان
%5 مودم 4G قابل حمل نزتک مدل NZT-99c
مودم 4G قابل حمل نزتک مدل NZT-99c
%52,371,000 
2,258,000 تومان